en skola för alla! ?

Influerad av Matti Bergströms tankegångar smakar jag på ordet informationssamhälle....Vad betyder det och hur påverkar det barnen i skolan?

Informationssamhället innebär att vi hela tiden får information, från internet, TV och tidningar. Detta medför att kunskapsnivån i skolorna höjs. Målen ligger på en mycket högre nivå idag än vad de nånsin gjort tidigare. Vi vuxna har en föreställning om att barnen idag måste få ännu mera kunskap för att fixa vuxenvärlden efter skolan och i informationssamhället.

Matti Bergstström vänder på begreppet och jag tolkar det på mitt sätt:

Vi vuxna idag har missuppfattat  hela innebörden av vad det innebär att leva i informationssamhället. Vi behöver inte alls höja kunskapsnivån hos våra barn genom att mata dem med ännu mera intensiva lektionsföreläsningar. För all informationen finns redan och det enda vi behöver göra är att motivera dem till att själva söka reda på den!

Skolan borde istället utrusta varje elev med en egen dator och låta barnen själva söka svaren de behöver. När man fritt får söka information i det område som själv passar individen föds automatiskt ett intresse. Intresse i sin tur föder en önskad merkunskap som i sin tur medför ett ännu större inlärande med tiden.

Parallellt med datorerna bör vi inskaffa leken som ett naturligt steg i inlärningen. Teater, musik, rollspel, rörelse och dans föder en högre självkänsla och gruppsammanhållning när den utformas rätt. Att leka är superviktigt, men vi tar det av barnen i allt yngre ålder. Skolan inte minst men även vi föräldrar. Kraven höjs och tvingar samtidigt våra barn att mogna snabbare för att inte komma efter eller hinna med att lära sig allt.

Om skolan vänder på hela inlärningsmetoden tror iaf jag
att vi kommer att öka kunskapsnivån helt av sig självt! När man har ett intresse för något finns alltid ett tålamod och en önskan om att fortsätta lära sig. Och när man känner sig trygg i en grupp vågar man prova sina egna förmågor och våga vara den man är, våga älska det man brinner för.

Släng de urtråkiga matteböckerna och den urådriga inlärningsmetoderna och testa nåt nytt. Väck istället ett intresse hos eleven och utforma lektionen efter var individ istället för att försöka att få alla individer att passa inom en och samma ram. Mångt och mycket av det vi idag  kallar koncentrationsproblem finns allt för ofta hos elever när motivationen inte är tillfredställd. När vi istället motiverar barnen och låter dem leka fram sina egna vägar ökar även tålamodet och höjer koncentrationen.

Jag ser så många barn idag som inte passar in i skolans fack och mönster men som har en otrolig kapacitet och egna förmågor som är helt unika men som hämmas i skolmiljön att ta fram detta och vidareutveckla dem. Ofta är grupperna också så stor att lärarna inte ens hinner se dessa förmågor eller knappt ens barnen i sig. Hur ska vi då få ett växande samhälle i glädje, kärlek, tillit och kunskap om vi inte får vara olika eller bra på det vi brinner för?

Snart är det iaf sommarlov och jag behöver skolledigt....Barnen likaså;) En sommar med lek och glädje önskar jag alla skolbarn som mest nu; utsmyckad med solbrända axlar och fräkniga kinder och magar fyllda av solvarma smultron och blåbär. Och detsamma önskar jag er alla vuxna. Våga lek lite mer i sommar. Våga bara vara:)


Tack

är så tacksam för allt och alla jag har omkring mig. Kärlek är den vackraste rikedomen man kan få och jag är mångmiljadär som har så fantastisk familj och vänner omkring mig.

Tack för att ni finns med i mitt liv.RSS 2.0